Dejavnost predavateljev – oktober 2022


Asist. Ajda Šulc se je 10. 10. 2022 udeležila online izobraževanja “Študij in težave v duševnem zdravju” (Izpopolni UM).