Dejavnost predavateljev – september 2020


Prof. dr. Gorazd Meško se je udeležil e-konference ESC, kjer je vodil panel o viktimologiji na Balkanu (predstavitev prispevka Hacin, Meško in Eman) in panel o poučevanju kriminologije v času pandemije COVID-19. Ob otvoritvi konference je nagrado za mladega kriminologa ESC 2020 dobil doc. dr. Rok Hacin, ki sta ga nominirala mentorja na doktorskem študiju, dr. Gorazd Meško in dr. Chuck Fields.

Prof. dr. Gorazd Meško se je  14. septembra 2020 udeležil uredniškega odbora (ZDA, VB, Avstralija, Slovenija) revije International Criminology.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 22. septembra 2020udeležil pripravljalnega sestanka za izvedbo 6. nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih v Ljutomeru. Raziskovalci PS VLS bodo skupaj z občino Ljutomer izvedli nacionalno konferenco 2. decembra 2020 in predstavili rezultate dosedanjega raziskovalnega dela v okviru PS VLS.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 29. septembra 2020 udeležil e-konference o varnosti v ruralnih okoljih v organizaciji KTH Stockholm, Švedska. Predstavil je prispevek o kriminaliteti in vodi iz EU projekta Water Crime (2016-2017). Po posvetu je sledil dogovor o urejanju tematske številke mednarodne kriminološke revije o Zeleni kriminologiji in kriminaliteti v ruralnih okoljih.

Prof. dr. Gorazd Meško se je udeležil sestanka uredniškega odbora European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. Na sestanku so se pogovarjali o nagradi za mlade avtorje in konferenci o organizirani in korporacijski kriminaliteti.

Doc. dr. Rok Hacin se je v septembru udeležili konference Evropskega združenja za kriminologijo – Eurocrim.

Doc. dr. Rok Hacin je septembra prejel nagrado Evropskega združenja za kriminologijo za najboljšega mladega kriminologa (»ESC Young Criminologist Award«).

Doc. dr. Vanja Erčulj se je 17. septembra 2020 udeležila 6. srečanja Mlade sekcije Statističnega društva Slovenije. Na e-srečanju so razpravljali o trendih v javnomnenjskih raziskavah.

Doc. dr. Vanja Erčulj se je 23. septembra 2020 udeležila e-posveta na temo kombiniranega zbiranja podatkov.  

Doc. dr. Vanja Erčulj je 29. septembra 2020 sodelovala na 39. konferenci o razvoju organizacijskih znanosti.

Asist. Tinkara Bulovec in izr. prof. dr. Katja Eman sta 17. in 18. septembra s prispevkom Sexual Harassment as the Hidden Criminogenic Potential of Nightlife Entertainment Spots in Cities sodelovali na e-konferenci Theory to Practice as a Cognitive, Educational and Social Challenge, ki jo je organiziral International Business College Mitrovica.

Izr. prof. dr. Benjamin Flander se je 23. septembra 2020 udeležil simpozija Društva za pravno in socialno filozofijo, ki je potekal na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Na simpoziju je predstavil prispevek z naslovom  K problemu (smrtne) kazni (Nietzsche contra Žižek). Program simpozija se nahaja na povezavi: http://www.pf.uni-lj.si/media/simpozij.za.pravno.in.socialno.filozofijo.2020_program.15092020.pdf

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je v septembru z namenom prijave projekta Erasmus+ obiskala Univerzo v Vidmu.