Delavnica o nasilju in pasteh trgovanja z ljudmi


Vabljeni na delavnico o nasilju in pasteh trgovanja z ljudmi, ki jo bo Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi izvedlo 28. 11. 2019 ob 16.00 uri v P8.  

Vsebina je usmerjena na oblike nasilje, prepoznavo nasilja, pasti in oblike trgovanja z ljudmi, ranljivost, primere izkoriščanja, identifikacijo oseb z izkušnjo trgovanja z ljudmi ter sistem pomoči v Sloveniji.

S predstavljenim želi Društvo Ključ udeležence spodbuditi k razmisleku, povečati njihovo občutljivost in empatijo o predstavljeni temi ter jih opremiti z informacijami, kako ustrezno reagirati v primeru zaznanih primerov nasilja in trgovanja z ljudmi. 

Udeležba je brezplačna. Prijava ni potrebna.