Doc. dr. Vanja Erčulj – predsednica Statističnega društva Slovenije


Dne 26. 3. 2024 je bila doc. dr. Vanja Ida Erčulj izvoljena za predsednico Statističnega društva Slovenije, ki sodeluje v številnih aktivnostih na področju izobraževanja iz statistike ter uporabe in tolmačenja statističnih podatkov. Prizadeva si za širitev statistične pismenosti med mladimi in nestrokovno javnostjo ter spodbuja mednarodno sodelovanje s tujimi raziskovalci, aktivnimi na področju statistike. Pod okriljem mlade sekcije društva nastajajo tudi vsebine na blogu Udomačena statistika.