Dogodek »Priložnosti za pričetek in razvoj karierne poti raziskovalca«


Univerza v Mariboru v sklopu projekta Evropske noči raziskovalcev konzorcija Varni z znanostjo, skupaj s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ter Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS),

vljudno vabi na dogodek  »Priložnosti za pričetek in razvoj karierne poti raziskovalca«.

Dogodek je enkratna priložnost, da pridobite vse informacije o Javnem razpisu za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2019 (ARRS), programih financiranja Okvirnih programov EU, Marie Skłodowska-Curie (MSCA) ter EURAXESS-u.

Posebej vabljeni:

  • diplomanti, ki izpolnjujete pogoj za vpis na doktorski študij ali ste tik pred zagovorom magisterija, saj bodo predstavljene podrobnejše informacije tudi o Javnem razpisu za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2019 22 razpisanih prostih mest (rok prijave je 28.6.2019);
  • doktorski študenti boste lahko na osnovi analiz evalvacij recenzentov podoktorskih raziskovalnih projektov prejeli ob splošnih informacijah o programih financiranja tudi konkretne informacije in napotke o vsem, kar morate vedeti za uspešno prijavo podoktorskih raziskovalnih projektov za uspešno prijavo na razpis Obzorje 2020, MSCA – Individualne štipendije (»Individual Fellowships«-IF, rok prijave je 11. september 2019 )
  • študenti, ki vas raziskovalno delo veseli in si ga želite opravljati po zaključenem bolonjskem študiju druge stopnje
  • ter vsi zaposleni, ki vam bodo te informacije v pomoč pri vašem delu.

 

Program:

11:00 – 11:05
Uvodni nagovor prorektorice za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru, prof. dr. Janje Hojnik.

11:00 – 11:45
Program Mladi raziskovalci, pogoji za prijavo na Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce. Matejka Ahčin, ARRS.

11:45 – 12:30
Obzorje 2020, Marie Skłodowska-Curie, Inovativne mreže usposabljanja in še kaj: dr. Stojan Sorčan, MIZŠ.

12:30 – 13:15
Vse, kar je dobro vedeti za uspešno prijavo podoktorskih projektov MSCA IF, dr. Stojan Sorčan, MIZŠ.

13:20 – 13:50
EURAXESS: Panevopska inicitiva s podporo EU za raziskovalce. Mag. Robert Marinšek, CMEPIUS.

Na snidenje 11. junija 2019, ob 11. uri v dvorani Frana Miklošiča Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15 (pri vhodu desno)!

 

Na dogodkih poteka fotografiranje in snemanje. Prisotni obiskovalci na lokacijah dogodkov bodo morda posneti ali fotografirani. Z vstopom na lokacije obiskovalci dajejo dovoljenje organizatorjem in Evropski komisiji za snemanje, fotografiranje in zvočno snemanje in uporabo posnetkov po lastni presoji. Obiskovalci ne bodo uveljavljali nobene odgovornosti proti organizatorjem in Evropski komisiji v zvezi z zgoraj navedenim.

V kolikor se ne strinjate z zgoraj navedenim vljudno prosimo, da s tem seznanite organizatorje na: ern@um.si. Sporočilu obvezno priložite visokokakovostni sken osebnega dokumenta, da vas organizator izloči iz vseh posnetkov in fotografij.