Celovito zagotavljanje varnosti v organizacijah – varnost in zdravstvene institucije

Na konferenci želimo razpravljati o pomenu integriranja varnosti kot funkcije upravljanja v sodobnih družbah, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Zagotavljanje varnosti v organizacijah oziroma korporativna varnost je namreč nujni pogoj za uspešno, učinkovito in kakovostno delovanje organizacij v sodobnem poslovnem okolju, ki zahteva posebne kompetence in spremenjen odnos do razumevanja načinov zagotavljanja varnega delovnega okolja. Vabimo vas, da se nam pridružite z referatom ali zgolj kot udeleženci ter z nami delite svoje izkušnje in predloge. Fokus letošnjega srečanja je varnost v zdravstvenih institucijah, z veseljem pa bomo vključili tudi druge vsebine, povezane s temo konference.

Podrobnosti