Konferenca: Informacijska varnost

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru 7. oktobra 2016 organizira 7. nacionalno konferenco s področja informacijske varnosti.

Ozaveščenost o vplivih sodobnih komunikacij na življenje posameznika in poznavanje tematike informacijske varnosti je v današnjem svetu nujno. Informacijska varnost je tema, ki je vpeta v način življenja slehernega posameznika in organizacije. S tem namenom konferenca združuje znanja in mnenja strokovnjakov z različnih področij informacijske varnosti, prikazuje učinke ustrezne ravni informacijske varnosti na delovanje organizacij, delo posameznikov in predstavlja grožnje v kibernetskem prostoru iz tehničnega, organizacijskega, nacionalnega in mednacionalnega ter vidika posameznika.

Srečanje je namenjeno zainteresiranim za omenjeno temo, s poudarkom na strokovnjakih iz gospodarstva, javne uprave in posamezniki, ki se srečujejo z vprašanji širšega področja informacijske varnosti. Hkrati je konferenca namenjena tudi študentom, ki s svojimi pogledi prispevajo k obogateni vsebini na konferenci in krepijo kompetence.

Cilj konference je predstaviti sodobna spoznanja in raziskovalne ugotovitve s področja informacijske varnosti.

Vabimo vse, ki želijo s svojimi izkušnjami in pogledi prispevati k reševanju problemov in k odgovorom na vprašanja, ki jih prinaša informacijska varnost.

Avtorji prispevkov naj pošljejo povzetke prispevkov v dolžini do 250 besed. Pripravljeni naj bodo v slovenskem jeziku. Avtorji naj do 5. septembra 2016 pošljejo povzetke prispevkov z naslovom in ključnimi besedami na e-poštni naslov: blaz.markelj@fvv.uni-mb.si.
Udeležba na konferenci je brezplačna. Zaradi lažje organizacije vas prosim, da svojo udeležbo na konferenci najavite na e-naslov blaz.markelj@fvv.uni-mb.si. Prijava je mogoča tudi na konferenci, torej na dan dogodka.

Da bi dogodek lahko približali čim širši javnosti in dvignili raven zavedanja o pomembnosti informacijske varnosti, vas prosimo, da to sporočilo posredujete naprej tudi vašim kolegom, znancem in sodelavcem. Hvala.

Za dodatna vprašanja in predloge se obrnite na: blaz.markelj@fvv.uni-mb.si.

Lep pozdrav,

Blaž Markelj

Podrobnosti
  • Fakulteta za varnostne vede
    Kotnikova 8
    1000 Ljubljana
  • 07. 10. 2016
  • Spletna stran