Slovesnost ob dnevu Fakultete za varnostne vede UM

Dne 26. 9. 2018 je bila v Grand hotelu Union slovesnost ob Dnevu Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, ki letos praznuje 45 let začetka študija s področja varstvoslovja.

Na slovesnosti so udeležence nagovorili izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede, prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru in g. Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve Republike Slovenije.

Ob tej priložnosti so bile podeljene tudi zahvale, priznanja in nagrade posameznikom in institucijam, ki so pomembno prispevali k razvoju in ugledu Fakultete za varnostne vede in varstvoslovja, ali so se izkazali kot izjemni študenti:

 • Senat Fakultete za varnostne vede se je odločil, da letos podeli zahvale štirim slovenskim fakultetam, ki so v preteklosti Fakulteti za varnostne vede najbolj pomagale in s katerimi fakulteta tudi danes sodeluje. Zahvale so tako prejele: Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru;
 • priznanje za pomemben prispevek k razvoju in ugledu fakultete za leto 2018 je prejel dr. Robert Šumi, vodja Centra za raziskovanje in socialne veščine na Policijski akademiji;
 • priznanje za karierno uspešnega diplomanta za leto 2018 je prejel g. Boris Kankaraš;
 • nagrado za gostujočega predavatelja na FVV za leto 2018 je prejel viš. pred. dr. Srečko F. Krope;
 • študentsko raziskovalno nagrado Fakultete za varnostne vede za leto 2018 je prejela Monika Klun;
 • letno obštudijsko nagrado Fakultete za varnostne vede za leto 2018 je prejela študentska nogometna ekipa Fakultete za varnostne vede;
 • priznanje za izjemne raziskovalne dosežke in uspešno umeščanje varstvoslovja v mednarodni znanstveno-raziskovalni prostor je prejel prof. dr. Gorazd Meško.

Ob Dnevu fakultete sta se Fakulteti za varnostne vede in njenim posameznikom zahvalili tudi dve partnerski fakulteti iz tujine. Pravna fakulteta Univerze v Črni gori je podelila plaketi v zahvalo za sodelovanje in prispevek k razvoju Fakulteti za varnostne vede in prof. dr. Gorazdu Mešku. Fakulteta za varnostne vede Univerze v Beogradu pa je Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru podelila zlato plaketo za dolgoletno uspešno sodelovanje.

Slovesnost je popestril koncert Policijskega orkestra z vokalnima solistoma Ireno Yebuah Tiran in Benjaminom Preglom.

Fotografije

Podrobnosti
 • Grand Hotel Union
  Miklošičeva 1
  1000 Ljubljana
 • 26. 09. 2018