Varna šola – kje, kdaj in kako začeti?

IVK KONFERENCA: VARNOST IN NENASILJE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH (VIZ)

Ko govorimo o varni lokalni skupnosti, ne smemo pozabiti na zelo pomembne ustanove, kot so vrtci in šole. Varna lokalna skupnost se začne doma in se tako za otroke kot za vzgojitelje ter učitelje nadaljuje v vrtcih in šolah. Varna vrtec in šola pa se ne zgodita sama od sebe, temveč je za to potreben sistematičen in celosten pristop. Zelo pomemben je prvi korak, ki ga označuje vprašanje kje, kdaj in kako začeti, da bosta vrtec in šola varna kraja za otroke, vzgojitelje, učitelje, druge zaposlene in obiskovalce. Pri tem imajo ključno vlogo zaposleni v vrtcih in šolah, ki naj staršem pomagajo pri razvoju in oblikovanju zdrave osebnosti otrok in mladostnikov, da bodo v prihodnosti lahko tudi sami gradili (bolj) varno skupnost.

Organizatorja: Inštitut za varnostno kulturo in Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru

Datum: 15. 11. 2018

Ciljna skupina:

  • zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah,
  • zaposleni v Centrih za socialno delo,
  • varnostno osebje, ki izvaja varovanje v VIZ,
  • vsi ostali, ki jih obravnavane teme zanimajo.

Kotizacija:

65,00 EUR - splošna kotizacija
10 % popust – institucije, ki prijavijo 3 ali več udeležencev

Kontakt: izr. prof. dr. Miha Dvojmoč

Rok za prijavo: 5. 11. 2018

Več informacij


Prijavnica

Podatki o udeležencu

Podatki o plačniku

Podrobnosti