Zbiranje digitalnih dokazov in njihova veljavnost v kazenskih postopkih: kriminalistični in kazenskopravni vidiki

Katedra za kriminalistiko Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in Društvo kriminalistov Slovenije vas v sredo, 17. 4. 2024, ob 9:00 vabita na devetnajsti tradicionalni posvet s področja odkrivanja, preiskovanja in dokazovanja kaznivih dejanj z naslovom ZBIRANJE DIGITALNIH DOKAZOV IN NJIHOVA VELJAVNOST V KAZENSKIH POSTOPKIH: KRIMINALISTIČNI IN KAZENSKOPRAVNI VIDIKI.

Program

Zbiranje digitalnih dokazov in njihova veljavnost v kazenskih postopkih: kriminalistični in kazenskopravni vidiki
Prijava udeležencev: 8:00—9:00
POZDRAVNI NAGOVORI: 9:00—9:15
PRVI DEL: 9:15—10:35
1. Informacijska varnost: včeraj, danes in v prihodnje
izr. prof. dr. Blaž Markelj, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru
2. Domneva nedolžnosti in elektronski dokazi v (pred)kazenskem postopku
izr. prof. dr. Benjamin Flander, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru
3. Digitalni dokazi – pregled slovenske ustavno sodne prakse
doc. dr. Sabina Zgaga Markelj, Svetovalka Ustavnega sodišča
4. RAZPRAVA
ODMOR 10:35—10:50
DRUGI DEL: 10:50—12:30
1. Preiskave elektronskih naprav v slovenski policiji
Toni Kastelic, Uprava kriminalistične policije
2. Pomen digitalnih dokazov z vidika razpravljajočega sodnika
mag. Špela Koleta, Višje sodišče v Ljubljani
3. Pridobivanje digitalnih dokazov iz tujine in njihova uporaba v kazenskem postopku – tožilski vidik
mag. Ivan Pridigar, Specializirano državno tožilstvo
4. Digitalni dokazi z vidika odvetnika
Janez Stušek, Odvetniška pisarna Stušek d. o. o
5. RAZPRAVA
ODMOR 12:30—13:30
TRETJI DEL: 13:30—14:50
1. Digitalni dokazi z vidika sodnega izvedenca
dr. Mitja Štular, sodni izvedenec za telekomunikacije
2. Pomen digitalnih dokazov pri preiskovanju spolnih zlorab otrok preko interneta
Primož Podbelšek, Policijska uprava Ljubljana
3. Etično hekanje in forenzična preiskava kibernetskega incidenta
mag. Boštjan Špehonja, certificirani etični heker in direktor podjetja GO-LIX d.o.o.
4. RAZPRAVA
ZAKLJUČEK POSVETA: 14:50

Lokacija

Posvet bo potekal na Fakulteti za varnostne vede UM, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Kotizacija in način plačila

Kotizacija za udeležbo na posvetu je 50 € (z DDV). Za redne in izredne študente UM FVV, člane Alumni FVV ter in člane Društva kriminalistov Slovenije je kotizacija 12 € (z DDV). Študenti drugih univerz in fakultet plačajo celotno kotizacijo.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun FVV št. SI56 01100-6000006231. Pri plačilu navedite sklic 00 6004 in namen Posvet 2024. Kotizacijo je treba poravnati najkasneje do 15. 4. 2024 oz. do tega dne poslati naročilnico. Računi bodo izstavljeni po posvetu.

Prijava in odjava

Na posvet se je mogoče prijaviti najkasneje do 15. 4. 2024 preko spletnega obrazca.

Skrajni rok za odjavo je 16. 4. 2024. Odjava mora biti pisna, v nasprotnem primeru je treba poravnati celotno kotizacijo.

Udeležencem posveta bo izdano potrdilo o udeležbi.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko e-pošte krim.posvet@um.si

Vljudno vabljeni,

Katedra za kriminalistiko Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in
Društvo kriminalistov Slovenije

Podrobnosti
  • Fakulteta za varnostne vede
    Kotnikova 8
    1000 Ljubljana
  • 17. 04. 2024
  • Kontakt
  • krim.posvet@um.si