Doktorski program Varstvoslovje vključen v Doktorsko šolo UM


Doktorski program Varstvoslovje je od 10. 6. 2020 vključen v Doktorsko šolo Univerze v Mariboru. Prav tako je bil vodja doktorskega programa Varstvoslovje in prodekan za raziskovalno dejavnost prof. dr. Branko Lobnikar imenovan v Svet Doktorske šole UM.