Imenovanje prodekana za študentska vprašanja FVV


Na osnovi predloga dekana FVV je rektor UM izdal sklep o imenovanju Mirčeta Milenkova za prodekana za študentska vprašanja FVV, in sicer za obdobje od 5. 10. 2022 do 4. 10. 2024.