Izjava za javnost ob mednarodnemu dnevu invalidov


Družbena vključenost in enaka pravica do mobilnosti za invalide

Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa in Mestno občino Ljubljana izvajamo projekt »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide«. Rezultati poglobljene raziskave so pokazali, da je solidarnosti v naši družbi na tem področju zelo malo, kljub temu, da je samostojna mobilnost eden ključnih pogojev za uspešno družbeno vključenost. Kot so nam opisovali kolegi invalidi, se zgodi, da se kršitelji ob tem pogosto vedejo skrajno nespoštljivo, da jih nekateri zmerjajo, označujejo kot izkoriščevalce in ljudi s posebnimi privilegiji. Številne kršitve onemogočajo invalidom uživanje njihove temeljne pravice do mobilnosti. Omenjeni primeri nazorno kažejo na širšo družbeno dimenzijo problema in negativen odnos do invalidov. Na osnovi teh spoznanj smo pripravili projekt »Družbena vključenost in enaka pravica do mobilnosti za invalide«, ki ga pričenjamo izvajati v decembru 2019 in bo trajal do konca leta 2020. Multidisciplinarna skupina raziskovalcev bo odkrivala s kakšnimi problemi, diskriminacijo, predsodki in nestrpnostjo se v Sloveniji srečujejo invalidi, kaj otežuje njihovo mobilnost in vključenost v družbo, kakšne so posledice teh dejanj in procesov za invalide ter kako se na to odzivajo različne institucije. V vseh fazah projekta bomo tesno sodelovali z invalidskimi organizacijami in posamezniki, ki so neposredno vključeni v to problematiko. Pridobljeni podatki bodo predstavljali izhodišče za Poročilo o nestrpnosti in diskriminaciji invalidov v Sloveniji in priporočila za boljšo vključenost invalidov v družbo. Če želimo razmere spreminjati na bolje, je ključno najprej ugotoviti, kakšno je stanje in kje so težave.

Izzive, ki jih bomo naslavljali v projektu, nazorno opisujejo besede Gala Jakiča, slovenskega paralimpijca in sodelavca v projektu: »Večina težav izhaja iz neozaveščenosti, ignorance in tega, da se preprosto ne razmišlja, kako nekatere odločitve vplivajo na življenje drugih. Začnemo lahko že pri posameznikih, ki parkirajo na mestih, rezerviranih za invalide, nadaljujemo pri ureditvi infrastrukture in preprostem dejstvu, da na enakopravno vključevanje invalidov v družbo bolj vplivajo psihološke ovire v glavah posameznikov kot pa arhitektonske. Če je še pred leti veljalo, da invalid brez spremljevalca ne sme na letalo kot potnik, danes lahko v tujini vidimo osebe z invalidnostmi, ki samostojno opravljajo izpite, potrebne za pridobitev licence za letalstvo. S prenosom dobrih praks lahko vplivamo na svobodno vključevanje invalidov v družbo, ne v smislu posameznikov, ki zahtevajo več pravic, ampak skupine, ki se zaveda svojih dolžnosti in želi aktivno soustvarjati paradigmo mobilnosti v mestih prihodnosti in sodobni družbi nasploh. Zato vidim ta projekt kot odlično priložnost za ozaveščanje širše javnosti, predstavnikov lokalnih in nacionalne oblasti ter drugih institucij, vključenih in odgovornih za javni promet.«

Pomemben del projekta in poročila bo tudi analiza dobrih praks iz tujine, poseben poudarek bo namenjen analizi razmer v ZDA. Poleti 2020 bodo v ZDA obeležili 30. obletnico uveljavitve ključnega zakona na tem področju – Americans with Disability Act. Ta dokument invalidom v ZDA zagotavlja iste pravice in priložnosti, kot jih imajo vsi drugi ter prepoveduje diskriminacijo invalidov na vseh področjih javnega življenja. Ugotovitve raziskave bomo predstavili na konferenci v septembru 2020, kjer bomo gostili tudi posebno gostjo iz ZDA – ameriško paralimpijko Hannah Pennington.

Izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman
Vodja projekta