Izredni, 1. letnik (VPD;IV) predav. Temelji pravnega sistema in državne ureditve, 3.12.


Predavanje iz predmeta Temelji pravnega sistema in državne ureditve (dr. Benjamin Flander), dne 3.12. odpade in se prestavi na sredo, 12. 12. 2018 od 16h – 20h, predavalnica P3.

Prvo predavanje iz predmeta Temelji vodenja in upravljanja varnostnih organizacij (dr. Srečko Krope) se prične v januarju 2019.

Termin 12.12. se nadomesti v januarju 2019.