Izredni, 2. letnik (MAG), predav. Digitalna forenzika (13. 11. prestavljeno)


Predavanja iz predmeta Digitalna forenzika (dr. Simon Vrhovec) dne 13. 11. odpadejo in se prestavijo na petek, 9. 11. 2018 ob 16h – predavalnica P6.