Izvajanje preventivnih ukrepov proti širjenju koronavirusa


Skladno z navodili MIZŠ in UM bomo tudi na FVV pristopili k izvajanju preventivnih ukrepov proti širjenju koronavirusa. Splošni preventivni in specifični ukrepi, kot jih navaja NIJZ, so zapisani spodaj. Prosimo, da ravnate skladno z navedenimi ukrepi.

Na FVV bomo ažurno spremljali situacijo, prilagajali ukrepe razmeram in vse pravočasno informirali. V pripravi je tudi načrt za kontinuirano izvajanje študijske in raziskovalne dejavnosti.


III: SPLOŠNI PREVENTIVNI IN SPECIFIČNI UKREPI (NIJZ)
Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  •  Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  •  Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Ključne informacije o koronavirusu so dostopne na spletni strani https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.