Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija na UM za študijsko leto 2021/22


Obveščamo vas, da je na spletni strani UM objavljen »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija na UM za študijsko leto 2021/22«: https://moja.um.si/student/Strani/studij.aspx . Razpis je objavljen tudi na v angleški strani: https://moja.um.si/en/study/Strani/programmes.aspx . Študenti, ki se bodo prijavili na razpis, lahko dokazilo o objavah (izpis bibliografije) pridobijo na povezavi COBISS/Osebne bibliografije ali v knjižnici Fakultete za varnostne vede (e-pošta: knjiznica@fvv.uni-mb.si), ki je na voljo tudi glede razlage tipologije člankov