Katedra za družboslovje, humanistiko in metodologijo – predstavitev za diplomska dela


Člani Katedra za družboslovje, humanistiko in metodologijo bomo vsebine diplomskih del predstavili v sredo, 5. 12. 2018 ob 13:30 – predavalnica P 6.

prof. dr. Matevž Bren
predstojnik katedre