Enota Maribor, izredni (VS) predav. Zasebno varovanje in detektivska dejavnost, dr. Miha Dvojmoč – sprememba urnika


Predavanja nekaterih terminov se spremenijo in sicer:

Odpade: 16. 11.; 23. 11. in 30. 11.2018.

Novi termini so:

  • Ponedeljek,   3. 12. 2018 –  od 16h – 20h
  • Sreda,             5. 12. 2018 –  od 16h – 20h in
  • Ponedeljek,   7.   1. 2019 –  od 17h – 20h.

Predavalnica ostaja nespremenjena – Pravna fakulteta, predavalnica A/klet.