Mesečno srečanje ISACA.SI – december 2018


Spoštovani člani ISACA, revizorji in sodelavci na področju upravljanja IT, revizije informacijskih sistemov, upravljanja varovanja informacij ter nadzora, Slovenski odsek ISACA organizira v Ljubljani, dne 4.12.2018 med 16:30 in 18:15

Redni mesečni izobraževalni dogodek

Dogodek bo potekal v prostorih Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana, Kotnikova ulica 8, dvorana P4 – pritličje. Udeležba na dogodku prinaša 2 CPE ure. Dogodek je brezplačen. Prosimo za prijavo na spletni strani odseka (http://www.isaca.si/izobrazevanja/) zaradi lažje organizacije dogodka.
 
Program:

Boris Vardjan: Upravljanje z varnostnimi dogodki

Matjaž Kosem in Matevž Mesojednik: Smiselnost investicij v SOC

Predavatelji:
Boris Vardjan (NKBM – CISO) bo predstavil upravljanje z varnostnimi dogodki v eni izmed večjih slovenskih bank. Predstavljeni bodo nekateri pogostejši obravnavani dogodki. Praktično bo prikazan primer ugotavljanja cybersquatting / phishing strani ter kako poskrbeti za njeno ukinitev.

Matjaž Kosem (NIL – BDM SOC) in Matevž Mesojednik (NIL – SOC manager) bosta predstavila pogled ponudnika SOC na vzpostavitev SOC, predvsem s finančnega vidika. Stroški investicij v izboljševanje kibernetske varnosti v podjetju z zrelostjo lahko pričnejo eksponencialno rasti. SOC ni majhna investicija, zato bosta v predstavitvi skušala odgovoriti na vprašanji, zakaj sploh SOC ter ali je investicija ekonomsko smiselna.

Rezervirajte si čas za pridobivanje dodatnega znanja!

 

Študenti FVV imajo prost vstop.