Možnost sodelovanja študentov pri projektnih nalogah “Študentski izziv”


Želite v času študija pridobiti čim več praktičnih izkušenj, navezati stike s potencialnimi delodajalci in spoznati realne izzive okolja, v katerem živite?  

Vas zanima področje zagotavljanja korporativne varnosti?

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru bo s podjetjem za detektivske in varnostne rešitve Evidentium študentom omogočila okrepiti kompetence za izvedbo fizičnih pregledov, IT pregledov, izvedbe penetracijskih testov, vse to skozi vidik delovanja zasebnih detektivov na področju zagotavljanja korporativne varnosti. Tako bomo združili kompetence s področja klasične detektivske dejavnosti s specializiranimi znanji s področja informatike.

Na Fakulteti za varnostne vede bo vaš pedagoški mentor prof. dr. Branko Lobnikar, v podjetju Evidentium pa bo vaš delovni mentor Žiga Primc, magister varstvoslovja s področja informacijske varnost.

Če ste na zgornja vprašanja odgovorili pritrdilno, vas vabimo, da se obrnete na prof. dr. Branka Lobnikarja (branko.lobnikar@fvv.uni-mb.si), ki zbira prijave zainteresiranih študentov, pove pa vam lahko tudi več informacij o samem izzivu.

Na projektu lahko sodeluje osem (8) študentov, če bo prijavljenih več, bomo izvedli izbirni postopek.

Rok za prijavo: 15. 2. 2022