Sklep o razpisu nadomestnih volitev Študentski svet Univerze v Mariboru