Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razpisu volitev v ŠS UM