Naj študent Univerze v Mariboru 2022/2023


Objavljen je Razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru, s katerim se nagrajuje najboljše študente za njihovo študijsko odličnost, v želji, da se jih motivira pri nadaljnjem izobraževanju.

Razpis je objavljen tukaj: https://ssum.um.si/2023/05/um-objavlja-razpis-za-izbor-najboljsega-studenta-v-studijskem-letu-2022-2023-s-povisanim-denarnim-skladom/.

Vsak študent mora prijavo na razpis oddati individualno, prijavijo pa se lahko študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2022/2023 status študenta Univerze v Mariboru, so vpisani v:

A: najmanj 3. letnik I. st. študijskih programov ali
B: najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali
C: v študijski program II. stopnje;

so redno napredovali ter v preteklih letih študija niso prejeli nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru.

Prijava na razpis in zahtevane priloge je potrebno poslati najkasneje do 14. avgusta 2023 in sicer do 12. ure na Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za najboljšega študenta UM«.

Vse v navedenem roku prispele prijave bo ocenila strokovna komisija za izbor najboljšega študenta na Univerzi v Mariboru.

NAGRADNI SKLAD: Izplačane nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru, ki za prvo mesto znaša 1.300 EUR, za drugo mesto 750 EUR in tretje mesto 450 EUR.

Za morebitna dodatna vprašanja in informacije glede samega razpisa se lahko obrnite na ssz@um.si.