Napotki v zvezi s koronavirusom


29. 6. 2020

Posodobljen Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa z dne 29. 6. 2020.

4. 6. 2020

Posodobljen Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa z dne 4. 6. 2020.

15. 5. 2020

Posodobljen Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa  z dne 15. 5. 2020

24. 4. 2020

Posodobljen Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa  z dne 24. 4. 2020

8. 4. 2020

Posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa z dne 8. 4. 2020

1. 4. 2020

Posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa z dne 1. 4. 2020

25. 3. 2020

Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere.

Na podlagi še veljavnih ukrepov Vlade Republike Slovenije in pristojnih ministrstev bo študij na daljavo trajal do preklica.

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru.

Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

13. 3. 2020

Posodobljen načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa štev.: 012/2020/N 1/515-MP z dne 13. 3. 2020

11. 3. 2020

Z namenom preprečevanja širjenja koronavirusa smo na Fakulteti za varnostne vede v skladu s posodobljenim Načrtom Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega delovanja sprejeli naslednje ukrepe:

  • govorilne ure se izvajajo le preko elektronske pošte ali drugih komunikacijskih kanalov;
  • uradne ure v referatu za študentske zadeve potekajo le preko elektronske pošte in/ali telefona. Vso dokumentacijo (obrazci, dnevnik prakse, pogodbe za prakso, …) se v referat pošilja izključno po navadni pošti na naslov fakultete (s pripisom za referat), kar velja tudi za predvideno število izvodov diplomske naloge pred zagovorom (mehka vezava) in po zagovoru (trda vezava), skupaj s pripadajočo dokumentacijo;
  • v knjižnici je mogoča le izposoja knjižničnih gradiv, medtem ko uporaba čitalnice oz. drugo zadrževanje v prostorih knjižnice ni dovoljeno;
  • v vse prostore strokovnih služb in knjižnice naj obiskovalci vstopajo posamično.

Navedeni ukrepi veljajo do preklica. Prosimo za dosledno spoštovanje ukrepov in se vam zahvaljujemo za razumevanje.


27. 2. 2020

Rektor Univerze v mariboru prof dr. Zdravko Kačič je skladno z obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 24. 2. 2020 izdal Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa.

Z Načrtom Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (v nadaljevanju: Načrt) se želi

  • prispevati k zmanjšanju negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus na vzgojno-izobraževalno in raziskovalno delo; 
  • opredeliti aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno-izobraževalnega in raziskovalnega procesa; 
  • zagotoviti učinkovitost organizacije ter vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije z izvajalci pedagoškega procesa, ostalimi zaposlenimi, študenti, ministrstvom in javnostjo;
  • zagotoviti zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu, 
  • zagotoviti večjo zdravstveno varnost in osveščenost.

Načrt bo v angleškem jeziku objavljen naknadno. 

Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019