Nov prodekan za študentska vprašanja FVV


Z dnem 26. 9. 2023 je funkcijo prodekana za študentska vprašanja Fakultete za varnostne vede prevzel študent UN programa Nejc Kotnik, ki je bil za prodekana imenovan za mandatno obdobje do 25. 9. 2025. Nejc, čestitamo ob imenovanju! 

Hkrati se nekdanjemu prodekanu Mirčetu Milenkovu zahvaljujemo za uspešno opravljanje funkcije prodekana za študentska vprašanja v preteklih treh letih.