November 2017


Izr. prof. dr. Branko Lobnikar je bil v mesecu novembru 2017 na študijski izmenjavi na Univerzi v Zagrebu, kjer je izvedel 12 ur predavanj pri predmetu Workplace deviance management ter s sodelavci iz Hrvaške pripravljal raziskavo o radikalizaciji in odgovornosti policije za njeno preprečevanje.

Prof. dr. Gorazd Meško se je med 13. in 18. novembrom 2017 udeležil zaključnega sestanka v okviru bilateralnega raziskovalnega projekta o varnosti v lokalnih skupnostih (Slovenija-ZDA) v Philadelphiji, kjer se je tudi udeležil letne konference Ameriškega kriminološkega združenja (ASC) in predstavil dva prispevka.

Central European Cybersecurity conferenceKatedra za informacijsko varnost Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru je 16. in 17. 11. 2017 organizirala prvo mednarodno konferenco s področja kibernetske varnosti Central European Cybersecurity Conference 2017. Na njej so z vsebinami in prispevki aktivno sodelovali naslednji predstavniki Fakultete za varnostne vede: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Blaž Markelj in doc. dr. Kaja Prislan, ki so vsak posebej prispevali pomemben delež k celotnemu uspehu konference.

Ozaveščanje in poznavanje tematike je v današnjem svetu nujno. Informacijska varnost je tema, ki je zasidrana v način življenja slehernega posameznika in organizacije. S tem namenom je konferenca združila znanja in mnenja strokovnjakov z različnih področij informacijske varnosti; prikazala učinke ustrezne ravni informacijske varnosti na delovanje organizacij, delo posameznikov in spoznavanje z grožnjami v kibernetskem prostoru. Konferenca je bila namenjena vsem zainteresiranim, s poudarkom na strokovnjakih iz gospodarstva, javne uprave in posameznikom, ki se srečujejo z vprašanji širšega področja informacijske varnosti.

Prof. dr. Gorazd Meško, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, prof. dr. Bojan Tičar, izr. prof. dr. Branko Lobnikar, izr. prof. Igor Bernik, izr. prof. Benjamin Flander, doc. dr. Katja Eman, doc. dr. Kaja Prislan, doc. dr. Maja Modic, doc. dr. Miha Dvojmoč, pred. Bernarda Tominc in asist. Urška Pirnat so se 28. 11. 2017 udeležili 3. nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih na temo Raziskovanje in praksa zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih. Konferenca je potekala v Novem mestu v organizaciji Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Policijske uprave Novo mesto in Mestne občine Novo mesto. Tema konference je povzemala glavne ugotovitve raziskave, ki je bila spomladi 2017 opravljena v 24 slovenskih krajih v okviru raziskovalnega projekta Programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih. Vsi udeleženi predavatelji so predstavili prispevke, v katerih so povzeli rezultate raziskave, prispevki pa so zbrani v zborniku 3. nacionalne konference.