Obisk prve generacije študentov


Dne 12. 12. 2019 je FVV obiskala prva generacija študentov višješolskega programa Notranje zadeve na Višji upravni šoli. Študij je pomenil začetek današnje Fakultete za varnostne vede.