Obvestilo o izidu volitev dekana Fakultete za varnostne vede UM


Na volitvah dekana Fakultete za varnostne vede UM je bil izr. prof. dr. Andrej Sotlar soglasno izvoljen za dekana za mandatno obdobje 2019-2023.

Glasovanja se je udeležilo 84,62% volilnih upravičencev iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom in visokošolskih sodelavcev, 88,24% volilnih upravičencev iz vrst drugih delavcev in 1,74% volilnih upravičencev iz vrst študentov.

Za izvolitev dr. Sotlarja je glasovalo 22 volivcev iz vrst pedagoških delavcev, 15 volivcev iz vrst drugih delavcev fakultete in 17 volivcev iz vrst študentov.

Dekanu izr. prof. dr. Andreju Sotlarju čestitamo ob izvolitvi!

Volilna komisija FVV UM