Obvestilo za študente z aktivnim statusom študenta


Obveščamo vas, da smo na oglasni deski preliminarno objavili volilni imenik študentov za volitve dekana Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru.

V skladu s 3. odstavkom VI. točke Sklepa o razpisu volitev, z dne 22. 2. 2019, lahko, v primeru, da volilni imenik ni pravilno sestavljen, vsak volilni upravičenec tajnika fakultete ustno opozori na napako in zahteva popravek oz. uskladitev volilnega imenika. V primeru, da opozorilo ni sprejeto, lahko volilni upravičenec poda ugovor do 27. 02. 2019 v pisni obliki volilnemu odboru.

Volilna komisija bo v četrtek, 28. 02. 2019 ob 14 uri, volilne imenike formalno potrdila in jih nato v predpisnem roku javno objavila v prostorih fakultete.

Hkrati vas obveščam, da smo skladno z omenjenim sklepom določili tudi volišče – predavalnico 1.

Volilni dan prvega kroga volitev je 27. 03. 2019.

 

VOLILNA KOMISIJA

izr. prof. dr. Benjamin Flander,
predsednik