Odprt razpis za zaključne naloge s področja divjadi in lovstva


Strokovno-znanstveni svet LZS podeljuje finančne nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva, ki so bila izdelana in končana v obdobju 2019 – 2020.

Na razpis, na spletni strani LZS je bil objavljen 15. septembra, se lahko prijavijo posamezniki, ki so v letih 2019 ali 2020 izdelali in zaključili diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo, v katerem so proučevali/obravnavali: (i) divjad; (ii) ostale vrste prostoživečih živali, zanimive za lovsko organizacijo; (iii) življenjsko okolje divjadi; (iv) naravoslovne, družboslovne, humanistične in/ali (bio)tehnične teme, povezane z lovstvom.  Prijave na razpis so možne do 5. oktobra 2020.