Oktober 2017


Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je med 20. 9. in 20. 10. 2017 obiskal National University of Public Service (Budimpešta, Madžarska), kjer je na Faculty of Law Enforcement deloval raziskovalno in pedagoško. Poleg sodelovanja v Research Group for Private Security and Local Governmental Law Enforcement, je imel tudi uvodno predavanje o pluralni policijski dejavnosti na konferenci z naslovom “The role of private security and municipal law enforcement in the 21st century« (Budimpešta, 3. 10. 2017), opravil je več predavanj za študente ter obiskal številne državne in lokalne policijske organizacije ter zasebnovarnostne službe.

Izr. prof. dr. Benjamin Flander je 10. 10. 2017 sodeloval v prispevku Radia Študent o kaznovalni politiki v Sloveniji. Poleg dr. Flandra sta trende v kaznovalni politiki v Sloveniji in svetu komentirala tudi doc. dr. Mojca Plesničar in prof. dr. Dragan Petrovec z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti. Prispevku lahko prisluhnete na povezavi https://radiostudent.si/dru%C5%BEba/politi%C4%8Dni-rizom/slovenska-kaznovalna-politika-po-osamosvojitvi.

Prof. dr. Matevž Bren se je dne 13. 10. 2017 na Statističnem uradu Slovaške v Bratislavi udeležil srečanja Statističnih društev držav srednje Evrope (skupina V7), Meeting of the Statistical Societies from the Central European Region-

Prof. dr. Gorazd Meško in prof. dr. Bojan Tičar sta se 16. in 17. 10. 2017 udeležila obiska dveh institucij v Srbiji: Policijske akademije v Zemunu (v okviru študentske ekskurzije) in Pravne fakultete Univerze v Beogradu. Na obeh institucijah sta se sestala z vodstvi in se dogovarjala o prihodnjem sodelovanju na znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem področju. Prof. dr. Gorazd Meško je dne 17. 10. 2017 sodeloval tudi kot član komisije na zagovoru doktorske naloge s področja kriminologije na Pravni fakulteti v Beogradu.

Prof. dr. Matevž Bren je dne 17. 10. 2017 svečano sejo ob 40-letnici delovanja Statističnega društva Slovenije.

Prof. dr. Gorazd Meško je 18. 10. 2017 s prispevkom sodeloval na Dnevih slovenskih pravnikov v Portorožu. Predstavil je prispevek z naslovom Raziskovanje terorizma in kriminalitete – kriminološke, viktimološke in kriminalitetnopolitične perspektive.

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je 24. 10. 2017 v Ljubljani v okviru 2. dneva nacionalne varnosti, sodeloval na okrogli mizi z naslovom »Grožnje nacionalni varnosti in odziv države« (skupaj z izr. prof. dr. Iztokom Prezeljem in doc. dr. Majo Garb iz FDV UL, dr. Erikom Kopačem iz Urada predsednika vlade RS in mag. Uroš Krekom iz Urada predsednika RS).

Prof. dr. Matevž Bren je na seji Študentskega sveta UM dne 26. 10. 2017 pojasnjeval odpravljanje težave pri zbiranju podatkov študentske ankete v študijskem letu 16/17.