Pismo o nameri sodelovanja med UKC Ljubljana in FVV


Univerzitetni klinični center Ljubljana in Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru sta podpisala »Pismo o nameri« v katerem opredeljujeta področja sodelovanja med ustanovama. Na podlagi dogovora sta ustanovi izkazali interes za sodelovanje pri:

  • proučevanju, analiziranju in razvoju korporativne varnosti,
  • operativnem, normativnem in akademskem področju korporativne varnosti,
  • organizaciji in izvedbi strokovnih posvetov, srečanj in drugih oblik strokovnih usposabljanj,
  • izmenjavi strokovnih podatkov o vprašanjih nadaljnjega razvoja korporativne varnosti,
  • pripravi zaključnih del študentov FVV UM,
  • opravljanju prakse študentov FVV UM v UKC LJ.  

Pismo o nameri bo omogočilo sodelovanje strokovnjakov obeh ustanov na področju korporativne varnosti in kriznega vodenja s poudarkom na vodenju kriznih stanj v medicini in na področju varnosti.

Medsebojno sodelovanje je tudi podlaga za pripravo strokovno podprtih varnostnih, zaščitno-reševalnih, obrambnih in drugih aktivnosti ter možne izvedbe praktičnih vaj s tega področja.