Podpisan Erasmus+ sporazum s Police University College Finland


Študente in zaposlene z veseljem obveščamo, da je podpisan Erasmus+ sporazum med FVV in Police University College Finland (https://www.polamk.fi/en). Sporazum bo omogočal študentom FVV študij na finski fakulteti, kjer se usposabljajo finski policisti; finskim kolegom pa študij na FVV. Sporazum omogoča tudi izmenjavo pedagoškega in administrativnega osebja. S tem smo na seznam držav, s katerimi imamo sklenjene sporazume, dodali še eno novo državo.