Poletno izpitno obdobje


Spoštovane študentke in študentje,

bliža se konec študijskega leta, ki nas je presenetilo z razmerami, kakršnih nismo vajeni. Glede na poročanje kolegov in svoje zaznave ob poučevanju, ste se izzivov pogumno lotili in pokazali veliko mero razumevanja situacije. Hvala vam za to. Zagotavljam vam, da se prav vsi na fakulteti vsak dan trudimo, da bi vam zagotovili najboljši možen prenos znanja in k temu bomo zavezani tudi v prihodnje.

Pred nami je izpitno obdobje, ki bo, kot kaže, ravno tako zaznamovano z mnogimi posebnostmi. Prične se 8. 6. 2020 in traja do 10. 7. 2020, če se bo izkazalo za potrebno, ga smemo tudi podaljšati. Senat Univerze v Mariboru je sklenil, da je vsak učitelji za svoje predmete pristojen presoditi, v kakšni obliki izvede preverjanje in ocenjevanje znanja. V kolikor bodo razmere dopuščale in pod pogojem, da bodo veljavni omejitveni ukrepi Vlade RS sproščeni, se za izvedbo poletnega izpitnega obdobja predlaga izvedbo v predavalnicah fakultet, in sicer ob upoštevanju varnostnih pogojev, ki bodo takrat v veljavi. Naredili bomo vse, da bo izvedba izpitov potekala varno za vse udeležene. Visokošolski učitelji se lahko odločijo tudi za preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo. O načinu izvedbe posameznega izpita boste pravočasno obveščeni, informacija bo vnesena tudi v sistem AIPS.

Doc. dr. Maja Modic
prodekanica za izobraževalno dejavnost