Posvet: Družbena vključenost invalidov in pravica do mobilnosti


Na Fakulteti za varnostne vede UM izvajamo projekt o družbeni vključenosti/izključenosti invalidov s telesnimi in senzoričnimi okvarami v Sloveniji. Zanima nas, kakšno vlogo imajo pri tem mobilnost oz. dostopnost prometne infrastrukture, urejenost prometa in dostopnost objektov v javni rabi, ali poleg infrastrukturnih dejavnikov na družbeno izključevanje/vključevanje invalidov vplivajo tudi medosebni odnosi, ali so invalidi žrtve diskriminacije, kakšne so psihološke posledice družbenega izključevanja invalidov in kakšne strategije uporabljajo za soočanje z družbeno izključenostjo.

V sklopu projekta na svetovni dan invalidov organiziramo posvet, ki bo 3. 12. 2021 s pričetkom ob 9.00 uri potekal preko spleta z uporabo aplikacije Zoom.

PROGRAM:

9.00 – 10.15:

 • Pozdravni nagovor:
  • izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru
  • Michael J Marble, public diplomacy officer, Ambasada Združenih držav Amerike
 • Peter Svetina, Varuh človekovih pravic: Mobilnost in pravica invalidov do družbene vključenosti je človekova pravica
 • Jože Hribar, direktor Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa:Vloga AVP pri zagotavljanju mobilnosti invalidov
 • dr. Gašper Krstulović, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani: Socialni model invalidnosti, izzivi in težave invalidov
 • mag. Ana Petrovič, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča: Psihološke težave invalidov in družbena vključenost
 • Sašo Rink, predsednik Sveta za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestna občina Ljubljana: Delovanje SOAKO in pristop MOL k večji vključenosti invalidov v družbo

10.15 – 10.30: Odmor

10.30– 12.00:

 • izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Danijela Frangež, doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje: Predstavitev Raziskovalnega poročila o družbeni vključenosti invalidov in pravici do mobilnosti (2021)
 • Hannah Pennington, paralimpijka, Team USA, in zdravstvena strokovnjakinja, Diagnostic Medical Sonographer: Življenje in vključenost invalidov v družbo – izkušnje iz ZDA
 • Gal Jakič, slovenski paralimpijec in  IT strokovnjak: Osebne izkušnje, družbena vključenost in mobilnost
 • Zaključna razprava

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko na https://1ka.arnes.si/mobilnost.

Projekt sofinancira Ambasada Združenih držav Amerike.

Vabljeni k udeležbi.