PRAKSA VS – VOJAŠKI TABOR 2020, INFORMATIVNI DAN 11. 3.


Z UDELEŽBO NA  VOJAŠKEM  TABORU DO OBVEZNE PRAKSE/PRAKTIČNEGA DELA NA BOLONJSKEM PROGRAMU 1. STOPNJE

Redni študenti 1. letnika visokošolskega strokovnega študija, programa Varnost in policijsko delo in programa Informacijska varnost, bodo letos lahko opravljali obvezno prakso v okviru Vojaškega tabora, ki bo potekal od 6. do 19. julija 2020 na Bohinjski Beli. Študenti 3. letnika bodo lahko opravili en del praktičnega dela v okviru vojaškega tabora in drugi del v izbranem podjetju

Informativni dan

Informativni dan za udeležence Vojaškega tabora bo v sredo, 11. 3. 2020 ob 14.00. uri v predavalnici 7. Sodelavci MORS-a bodo posredovali vse pomembne in potrebne informacije v zvezi s prijavo in izvedbo vojaškega tabora.

Prijava

Prijave za vojaški tabor boste ta dan, ali naslednje dni, lahko oddali ge. Jožici Škraban (2. nadstropje, kabinet levo). Rok za oddajo prijave je sreda, 18. 3. 2020 do 12. ure. Vso dokumentacijo bomo takoj naslednji delovni dan poslali na naslov MORS, zato prijave ne pošiljajte osebno.

Prijavo naj oddajo samo resni študenti.

Cilji vojaškega tabora

Študentje s tem programom pridobijo nekatera temeljna vojaška znanja, ki jim pomagajo pri učinkovitejšem vključevanju v nadaljnje programe vojaškega izobraževanja in usposabljanja, ki se izvajajo in organizirajo v Centru vojaških šol. Študentje, ki se udeležijo programa vojaškega praktikuma, po končanem usposabljanju dobijo potrdilo o udeležbi ter dokazilo o opravljeni obvezni praksi, ki je dokazilo za vstop v morebitne nadaljnje programe vojaškega usposabljanja. Priporočamo, da si predstavitev prej pogledate na spletni strani: www.postanivojak.si .

Sočasno bo izvedena tudi predstavitev Šole za častnike in vstopnih pogojev ter selekcijskih postopkov za bodoče potencialne častnike.

Več informacij najdete na povezavi: http://www.slovenskavojska.si/struktura/center-vojaskih-sol/sola-za-castnike/