Priznanja in nagrade ob Rektorjevem dnevu


Dne 29. 1. 2021 so bile ob Rektorjevem dnevu podeljena priznanja in nagrade Univerzi v Mariboru.

Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo za leto 2020 je prejela izr. prof. dr. Katja Eman, ki je svojim izjemnim delom pomembno prispeval k razvoju ter uveljavljanju Fakultete za varnostne vede in Univerze v Mariboru doma in v tujini.

Rektorjevo nagrado, ki se podeljuje študentom za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji, pa je za leto 2020 prejela Tinkara Bulovec.