Priznanje zvezi policijskih veteranskih društev Sever


Senat FVV je v skladu s Pravilnikom o priznanjih in nagradah FVV sprejel sklep, da se Zvezi policijskih veteranskih društev Sever podeli priznanje za ohranjanje spomina na vlogo in pomen organov za notranje zadeve v procesih demokratizacije, vojni v Sloveniji in pri izgradnji samostojne in neodvisne države. Priznanje je bilo podeljeno ob 25. letnici uspešnega delovanja združenja in ob počastitvi 30. letnice preprečitve t. i. »mitinga resnice« v Ljubljani, ki so ga izvedli organi za notranje zadeve, kar je prispevalo k preprečevanju izrednih razmer in zaščiti demokratičnih procesov, ki so vodili v demokratične volitve ter nastanek samostojne in neodvisne države Slovenije.

Priznanje je bilo podeljeno na slovesnosti ob podelitvi diplomskih listin FVV dne 6. 12. 2019, v imenu Združenja Sever pa ga je prevzel njen predsednik dr. Tomaž Čas.