Prof. dr. Gorazd Meško je letošnji prejemnik prestižne nagrade Freda Adler Distinguished Scholar Award


Gorazd Meško, profesor kriminologije na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, je v močni konkurenci nominirancev z vsega sveta letošnji prejemnik nagrade Ameriškega kriminološkega združenja (orig. American Society of Criminology) Freda Adler Distinguished Scholar Award 2022. Nagrada je namenjena raziskovalcem, ki pomembno vplivajo na razvoj mednarodne in primerjalne kriminologije z znanstvenimi objavami, ustvarjanjem raziskovalnih ekip, t. i. umeščanjem kriminoloških institucij na svetovni zemljevid, mentorstvom doktorskih študentov, ki imajo po zaključku študija odlično akademsko kariero ali pomembno prispevajo k razvoju prakse v kazenskem pravosodju, družbenem nadzorstvu in/ali civilni družbi ter znanje iz raziskav prenašajo v politike preprečevanja kriminalitete.

Freda Adler

Kdo je Freda Adler? V svoji karieri je pomembno prispevala k razvoju mednarodne kriminologije. Sodelovala je pri razvoju Oddelka za mednarodno kriminologijo Ameriškega kriminološkega združenja in je aktivna članica od njegove ustanovitve. Skozi celotno kariero je bila zagovornica mednarodne primerjalne kriminologije in izpostavljala pomembnost mednarodne perspektive v vseh kriminoloških raziskavah. Fokus dela Frede Adler v zadnjih petih desetletjih je bil na internacionalizaciji in globalizaciji podiplomskega študija kriminologije. Njena prizadevanja so se začela leta 1976, ko je napisala poročilo o vlogi žensk v Združenih narodih, kjer je delala kot svetovalka. V letih 1994–1995 je Freda Adler delovala kot predsednica Ameriškega kriminološkega združenja. V svojem predsedniškem govoru na 47. letnem srečanju z naslovom »Kriminaliteta in pravosodje: nacionalno in mednarodno«, je naredila enega od prvih premikov v smeri internacionalizacije kriminologije in kriminologov. Je tudi soavtorica enega izmed najpreglednejših učbenikov kriminologije v angleškem jeziku. Od leta 1995 dalje podeljujejo njeno nagrado za področje mednarodne in primerjalne kriminologije kriminologom, ki so v svoji karieri pomembno prispevali k razvoju mednarodne kriminologije.

Prejemniki nagrade v preteklosti. Nagrado Freda Adler Distinguished Scholar Award so v preteklosti prejeli raziskovalci z vseh celin sveta. Naj samo omenimo evropske prejemnike nagrade: Emil Plyaczewski, Univerza v Białystoku, Poljska (1997), Michael Levi, Univerza v Cardiffu, Velika Britanija (2001), Josine Junger-Tas, Inštitut Willem Pompe Utrecht, Nizozemska (2007), Hans Juergen Kerner, Univerza v Tubingenu, Nemčija (2008), Gerben Bruisma, Inštitut za preučevanje kriminalitete in policijske dejavnosti, Amsterdam, Nizozemska (2009), Kauko Aromaa, Evropski inštitut za preprečevanje kriminalitete in nadzorovanje, Helsinki, Finska (2011), David Farrington, Inštitut za kriminologijo, Univerza v Cambridgeu, Velika Britanija (2013) in Martin Killias, Univerza St. Gallen, Švica (2018). Nominacija, ki so jo napisali ugledni raziskovalci in nagrada, ki jo je v letu 2022 dobil profesor Meško, je pomembna ne le zaradi zasluženega priznanja dosežkov posameznika, temveč tudi za večanje prepoznavnosti razvoja vse bolj kakovostnega znanstvenoraziskovalnega dela Fakultete za varnostne vede in prepoznavnost Univerze v Mariboru v mednarodnem akademskem okolju.

Nekaj poudarkov iz nominacije

Mednarodne primerjalne raziskave. Gorazda Meška so nominirali raziskovalci in univerzitetni učitelji iz Evrope in ZDA, ki so z njim v preteklosti sodelovali v raziskovalnih projektih in v soavtorstvu objavili številna dela, uredili knjige, tematske številke revij in soorganizirali mednarodne konference. Posebno je treba izpostaviti mednarodne raziskave o strahu pred kriminaliteto; legitimnosti policijske dejavnosti in kazenskega pravosodja, dejavnikih prestopništva pri mladih – SAT/PADS+ in YOUPREV ter preprečevanju kriminalitete v urbanih okoljih – URBIS.

Publikacije v nacionalnem in mednarodnem okolju. Profesor Meško je bil urednik revij, avtor prispevkov in učbenikov v slovenskem, angleškem in drugih jezikih. V zadnjem desetletju so ga odlikovale knjige v souredništvu Handbook on Policing in Central and Eastern Europe, (Springer 2013), Trust and Legitimacy in Criminal Justice: European Perspectives (Springer, 2015), Water, Governance and Crime Issues (Springer, 2020) in Mapping Victimological Landscape od the Balkans (Max Planck, 2020). V vlogi gostujočega urednika je sodeloval pri revijah Policing An International Journal (2009) o policijski dejavnosti v Jugovzhodni Evropi, The Prison journal (2011) o razvoju penologije v Sloveniji, Crime, Law and Social Change (2013) o ekološki kriminaliteti v Vzhodni Evropi, Archives of Criminology (2020) o razvoju kriminologije v Vzhodni Evropi v zadnjih tridesetih letih in International Criminology (2021) o ruralni kriminologiji in okoljski škodi.

Doktorski študenti in internacionalizacija doktorskega študija. Gorazd Meško je med leti 2004 in 2006 vodil delovno skupino za pripravo magistrskega in doktorskega študija na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Oba programa sta bila akreditirana v kratkem času. Zaradi močne povezanosti raziskovanja in doktorskega študija, so doktorski program leta 2009 uvrstili kot vzorčni program, ki poudarja empirično primerjalno raziskovanje ter vključitev v raziskovalno dejavnost Inštituta za Varstvoslovje,. Doktorski program je bil vključen tudi v prestižno združenje Association of Doctoral Studies in Criminology and Criminal Justice. Profesor Meško je bil mentor enajstim doktorskim študentom, ki so uspešno zaključili doktorski študij. Izmed doktorskih študentov so trije mladi raziskovalci napisali doktorske disertacije v angleškem jeziku.

Ustvarjanje politik in prispevek k praksi. Gorazd Meško je v zadnjih petindvajsetih letih sodeloval pri pisanju osnutkov politik, programov in pobud v okviru Sveta Evrope, Evropske mreže za preprečevanje kriminalitete, Evropskega foruma za Urbano varnost in CEPOL-a. Od leta 2000 dalje je tudi dejaven član delovnih skupin za pripravo nacionalnih resolucij s področja preprečevanja kriminalitete.

Včasih se zgodijo tudi naključja. Prejemnik letošnje nagrade Freda Adler Distinguished Scholar Award 2022 je kot magistrski študent leta 1992 pri pregledu literature za magistrsko nalogo o kriminalnem življenjskem slogu in kriminalnih karierah prebral tedaj najpreglednejši učbenik kriminologije v angleščini Criminology (1991) avtorjev Frede Adler, Gerharda Muellerja in Williama Lauferja. Niti v sanjah ni pomislil, da je to začetek poti, ki ga je trideset let kasneje vodila do priznanja, poimenovanega po prvi avtorici pričujočega kriminološkega učbenika, ki mu je vzbudil zanimanje in neizmerno motivacijo za delo na področju mednarodnega in primerjalnega kriminološkega raziskovanja.