Prosta vpisna mesta na izrednem študiju


Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, v roku za zapolnitev prostih vpisnih mest, razpisuje naslednja mesta:

  • IZREDNI visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Varnost in policijsko delo za vpis v 1. letnik
  • IZREDNI visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Informacijska varnost za vpis v 1. letnik

Prijave potekajo elektronsko od 26. do 27. septembra 2018 do 12. ure preko spletnega portala eVŠ.

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

  • kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali v drugem prijavnem roku,
  • kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
  • kandidati, sprejeti v prvem ali v drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Pred prijavo pozorno preberite Skupne določbe Razpisa ter navodila na eVŠ portalu.

Pomembno:

Kandidati, ki se boste prijavili, bodite pozorni na to, da boste do roka pravočasno oddali vaš podpisan prijavni obrazec v referat, skupaj s pripadajočimi prilogami (dostaviti v referat najkasneje do 27. septembra 2018 do 18. ure).

Vpis sprejetih kandidatov bo potekal v soboto, 29. septembra 2018 ob 9.00, zato vsi prijavljeni kandidati skrbno sledite našim sporočilom, ki jih boste zaradi kratkega prijavnega roka prejeli izključno na vaš email.