Prosto delovno mesto – asistent


Fakulteta za varnostne vede razpisuje prosto delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT, D010001 – ASISTENT za predmetno področje metodologija in statistika, M/Ž (Katedra za družboslovje, humanistiko in metodologijo)

Za delovno mesto D010001 – ASISTENT, M/Ž, mora kandidat/ka izpolnjevati naslednje pogoje:

  • zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2. (VIII.) (IX.) tarifna skupina;
  • KLASIUS P: 31 – DRUŽBENE VEDE, 34 – POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE, 46 – MATEMATIKA IN STATISTIKA, 86 – VAROVANJE;
  • KLASIUS SRV: sedma raven – visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazbe; osma raven – visokošolsko izobraževanje tretje stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba tretje stopnje in podobna izobrazba;
  • organizacijske sposobnosti;
  • računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošta, el. poslovanje;
  • izvolitev v ustrezen naziv;
  • aktivno znanje angleškega jezika.

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesece.

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.

Ključni podatki:

–           Spletna stran razpisa: https://www.iskanjedela.si/search-jobs?distance=3&jobId=2635592

–           Rok prijave do vključno: 7. 12. 2020

–           E-naslov za vprašanja: tina.strakl@fvv.uni-mb.si.

–           Način prijave: Kandidati lahko pošljejo prijavo s prilogami na e-naslov: tina.strakl@fvv.uni-mb.si do vključno 7. 12. 2020. Pri tem morajo uporabiti e-naslov na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri.