Prosto delovno mesto – mladi raziskovalec M/Ž


Fakulteta za varnostne vede razpisuje prosto delovno mesto:

H017002 – MLADI RAZISKOVALEC, M/Ž

Za delovno mesto H017002 – MLADI RAZISKOVALEC, M/Ž, mora kandidat/ka izpolnjevati naslednje pogoje:

  • zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2. tarifna skupina;
  • zahtevana smer izobrazbe: organizacijska, varstvoslovna, družboslovna, pravna;
  • KLASIUS P: 31 – DRUŽBENE VEDE, 86 – VAROVANJE, 34 – POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE, 38 – PRAVNE VEDE
  • KLASIUS SRV: sedma raven – visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazbe;
  • računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošta, el. poslovanje;
  • aktivno znanje angleškega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 48 mesecev s polnim delovnim časom.

Ključni podatki:

  • Spletna stran razpisa: https://www.um.si/mladi-raziskovalec
  • Rok prijave do vključno: 23. 4. 2023
  • E-naslov za vprašanja: tina.strakl@um.si
  • Način prijave: Kandidati pošljejo elektronsko kopijo, narejeno z optičnim bralnikom (sken), podpisanega prijavnega obrazca s prilogami v .pdf obliki na e-naslov: raziskujmo@um.si do vključno 23. 4. 2023. Pri tem morajo kandidati uporabiti e-naslov na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri.