Prosto delovno mesto – služba za finančne in materialne zadeve


Fakulteta za varnostne vede razpisuje prosto delovno mesto:

J017100 Samostojni strokovni delavec VII/1, šdm: 2011120 (Služba za finančne in materialne zadeve), za nedoločen čas, s poskusnim delom treh (3) mesecev, s polnim delovnim časom M/Ž.

Za delovno mesto J017100 Samostojni strokovni delavec VII/1, mora kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • zahtevana stopnja izobrazbe: VII/1. tarfna skupina – Klasius SRV: Podraven 6/2: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba;
  • zahtevana smer izobrazbe: ekonomska;
  • KLASIUS P: 31 – DRUŽBENE VEDE, 34 – POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE;
  • zahtevani posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP);
  • zahtevana znanja: strokovni izpit za delavce na področju računovodstva in revizije, računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošta, el. poslovanje;
  • zahtevani jeziki: pasivno znanje angleškega jezika;
  • zahtevane delovne izkušnje: 36 mesecev s področja finančnega in računovodskega knjiženja, administrativnega in strokovnega dela s področja financ in računovodstva. 

Pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom/ko se sklene za nedoločen čas, s poskusnim delom treh (3) mesecev, s polnim delovnim časom M/Ž.

Prosto delovno mesto se objavi v prostorih ZRSZ Ljubljana, na spletnih straneh ZRSZ in FVV UM. 

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjega dela je potrebno posredovati do 25. 3. 2021 na e-naslov: tina.strakl@fvv.uni-mb.si