Prosto delovno mesto – vzdrževalec računalniške opreme


Objavi se prosto delovno mesto: 

J037009 – VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE OPREME VII/1, šdm: 2011044, (Računalniško informacijski center), za nedoločen čas, s poskusnim delom treh (3) mesecev, s polnim delovnim časom M/Ž.

Za delovno mesto J037009 – VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE OPREME VII/1, mora kandidat / kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • stopnja izobrazbe : VII/1. tarifna skupina – Klasius SRV : Podraven 6/2: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) in podobno izobraževanje / visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba; 
  • zahtevana smer izobrazbe : računalniška, informacijska, organizacijska;
  • Klasius P : 34- POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE, 48 – RAČUNALNIŠTVO, 81 – OSEBNE STORITVE;
  • zahtevani posebni pogoji : opravljen strokovni izpit;
  • zahtevana znanja : računalniška znanja : MS Windows, Word, Office, uporaba interneta, vnašanje vsebin na internet, poznavanje operacijskega sistema in enega programskega jezika;
  • zahtevani jeziki : aktivno znanje angleškega jezika;
  • zahtevane delovne izkušnje :  24 mesecev s področja vzdrževanja programske in računalniške opreme.

Pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom / kandidatko se sklene za nedoločen čas, s poskusnim delom treh (3) mesecev, s polnim delovnim časom M / Ž.

Prosto delovno mesto se objavi v prostorih ZRSZ Ljubljana, na spletnih straneh ZRSZ in FVV UM.

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjega dela je potrebno posredovati do 2.4.2021 na e-naslov: tina.strakl@fvv.uni-mb.si.