Prostovoljsko delo in/ali opravljanje študijske prakse na Slovenski filantropiji


Prostovoljstvo je odlična priložnost za pridobivanje novih izkušenj, znanj, veščin ter kompetenc, ki so pomembne pri opravljanju študijske prakse in kasneje pri pridobivanju zaposlitve, pa tudi za pridobivanje novih poznanstev. Predvsem pa je neprecenljiv občutek, da si nekomu polepšal/a dan.

Na Slovenski filantropiji vključujejo prostovoljce v različna prostovoljska dela v okviru njihovih programov:

  • Prostovoljski servis: pomoč na domu uporabnikov v obliki družabništva, podpore pri prihodu iz bolnišnice, pomoč pri varstvu otrok, ko zaradi različnih situacij starši ne zmorejo, učne pomoči in druge oblike pomoči – odvisno od specifične situacije posameznika oz. družine;
  • Migracije: pomoč migrantom različnih statusov – učna pomoč, pomoč pri učenju jezika, delavnice, pomoč pri urejanju življenjskih situacij (iskanje stanovanja, spremstvo k zdravniku ipd.), organiziranje prostočasnih in izobraževalnih delavnic (Dnevni center za migrante);
  • Viški hrane: obrok ljudem, ne smetem: deljenje presežkov hrane osebam v stiski.

Kot študent/ka se lahko vključiš v okviru prostovoljskega dela ali študijske prakse, v obeh primerih ti v naši organizaciji zagotovimo kvalitetno mentorsko podporo.

Kontakti in več informacij v prilogi.

Priloga