Raziskava o radikalizaciji in celovitih protiukrepih v Republiki Sloveniji


Študentke in študente vabimo k sodelovanju v raziskavi »Radikalizacija in celoviti protiukrepi v Republiki Sloveniji«, ki jo v okviru ciljnega raziskovalnega projekta izvajamo na Fakulteti za varnostne vede, v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Anketa je dostopna na povezavi: https://www.1ka.si/a/211514

Kontaktna oseba projekta na FVV je izr. prof. Branko Lobnikar, ki vam je na voljo za več informacij (branko.lobnikar@fvv.uni-mb.si).

Za sodelovanje v raziskavi se vam iskreno zahvaljujemo.

S prijaznimi pozdravi,

Branko Lobnikar
Andrej Sotlar
Kaja Prislan