Razpis postopka imenovanja prodekana za študentska vprašanja


Dekan UM FVV je dne 26. 7. 2023 izdal Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja. Kandidature se oddajajo najkasneje do 23. 8. 2023 do 12.00 v tajništvo UM FVV.

Priloge: