Razpis postopka kandidiranja in imenovanja predstojnika Inštituta za varstvoslovje Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru


Razpis postopka kandidiranja in imenovanja predstojnika Inštituta za varstvoslovje Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru

Dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru izdaja Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja predstojnika Inštituta za varstvoslovje Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Rok za oddajo vloge z izjavo kandidata in programom dela se v enem izvodu najkasneje do ponedeljka 24. 6. 2019 do 10.00 dostavi v tajništvo Fakultete za varnostne vede UM.

Priloge: