Razpis volitev članov Senata Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru


Dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru izdaja Sklep o razpisu volitev članov Senata Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Kandidature se vložijo do 16. 9. 2019 do 12. ure v tajništvo fakultete s pripisom »Kandidatura za člana Senata Fakultete za varnostne vede za področje ………………………… NE ODPIRAJ!«.

Priloge: